WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Dział Dział patentów i wzorów użytkowych , Rzecznicy patentowi

Damian Krężel

Imię i nazwisko:Damian Krężel

Stanowisko:Partner, Rzecznik patentowy, Europejski rzecznik patentowy

Dział:Dział patentów i wzorów użytkowych , Rzecznicy patentowi

Nr telefonu:+48 12 311 0777

Adres mail:d.krezel@aomb.pl

Website:

Pracuje w AOMB od

2015

Oddział AOMB

Kraków

Zadania w AOMB

Pomoc w uzyskiwaniu ochrony na wynalazki i wzory użytkowe z dziedziny: mechaniki, elektroniki i kolejnictwa; pomoc w uzyskiwaniu ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Wykształcenie

  • 2017 – europejski rzecznik patentowy
  • 2015 – ukończenie kursu „Basic training course on the European Patent Law” organizowanego przez European Patent Institute (epi) oraz Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) Université de Strasbourg
  • 2012 – partner w Kancelarii Prawno-Patentowej Klar i Partnerzy
  • 2011 – polski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed OHIM
  • 2010 – ukończenie podyplomowego studium prawa własności przemysłowej (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
  • 2008 – magister inżynier towaroznawstwa (Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

O sobie

Wolne chwile spędzam na doskonaleniu umiejętności, aktywności fizycznej oraz jeździe motocyklem.