WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych
Dział Dział znaków towarowych i wzorów przemysłowych, Rzecznicy patentowi

Grzegorz Wątor

Imię i nazwisko:Grzegorz Wątor

Stanowisko:Rzecznik patentowy

Dział:Dział znaków towarowych i wzorów przemysłowych, Rzecznicy patentowi

Nr telefonu:+48 22 520 8473

Adres mail:g.wator@aomb.pl

Website:

Pracuje w AOMB od

2010

Oddział AOMB

Warszawa

Zadania w AOMB

Przygotowanie, weryfikacja i dokonywanie zgłoszeń znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych; wycena ofert; korespondencja z Urzędem Patentowym RP

Wykształcenie

  • Aplikant rzecznikowski przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych

  • Ukończone studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach

  • Magister kulturoznawstwa w zakresie iberystyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

O sobie

Poza pracą i wychowaniem dzieci aktywnie zajmuję się poszukiwaniem i wyławianiem skarbów ukrytych w programach lojalnościowych