WAŻNE!
Monitoring patentów

Monitoring znaków towarowych

AOMB Polska
Sp. z o.o.

AOMB Polska Sp. z o.o.
Emilii Plater 53
21. piętro
00-113 Warszawa
Polska

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS: 0000334048
NIP: 5252459580
REGON: 141945375
Kapitał zakładowy: 30 000 zł
Konto bankowe: ING Bank
IBAN: PL 06 1050 1012 1000 0023 4304 3838
SWIFT: INGBPLPW