banner

Należymy do
aipex

Warszawa
T (+48) 22 520 8473
T (+48) 22 520 8296
T (+48) 22 520 8297
F (+48) 22 520 8294
pustka
Emilii Plater 53
21. piętro
00-113 Warszawa
Polska

Kraków
T (+48) 12 311 0777
F (+48) 22 520 8294
pustka
Zabłocie 25/33
30-701 Kraków
Polska

Mielec
T (+48) 17 583 96 41
F (+48) 17 583 96 41
pustka
Biernackiego 1/28
39-300 Mielec
Polska

mail@aomb.pl
www.aomb.pl

informacje o spółce English website Nederlandse website mapa strony
Stronę najlepiej oglądać przeglądarką firefox lub IE8

Nasz zespół

Dział Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych

Dział Patentów i Wzorów UżytkowychAdrianna Zięcik

Partner

Szef praktyki znaków towarowych i wzorów przemysłowych

Rzecznik patentowy
T: +48 22 520 8297

E: a.ziecik@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:


Adrianna kieruje działem znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych i te zagadnienia tworzą trzon jej obowiązków. Do zakresu jej zawodowych zainteresowań zaliczyć można doradztwo przy wyborze strategii ochrony praw własności intelektualnej, zagadnienia brandingu oraz tworzenie skutecznych narzędzi walki z naruszeniami praw bezwzględnych. Adrianna posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku prawnika (in – house) w międzynarodowych korporacjach oraz jako rzecznik patentowy w największych polskich kancelariach. Poszukuje zawsze rozwiązań skrojonych na miarę, ale skutecznych i bezpiecznych dla biznesu, zawsze stara się zakończyć ewentualne spory w sposób polubowny, zapewniając optymalizację procesów.
Adrianna jest uprawniona do reprezentowania klientów przed właściwymi organami w Polsce, przed OHIM (Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego) oraz WIPO (Światowa Organizacja Własności Intelektualnej).

KWALIFIKACJE:

 • Prawnik, rzecznik patentowy od 2008 roku
 • Stypendystka Komisji Europejskiej – Roczne Studia Prawa Europejskiego na Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • Ukończone prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Absolwentka podyplomowych studiów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na dwóch kierunkach – Prawo Własności Intelektualnej oraz Studium Prawa Własności Przemysłowej.
 • Aktywny członek komitetu wzorów przemysłowych INTA – INTA Design Right Committee. W ramach komitetu m.in. reprezentowała INTA podczas OHIM Liaison Meeting on Designs.
 • Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz UNION IP.

O SOBIE:

Uwielbiam podróże, narty i design. Swoim dzieciom przekazuję otwartość na drugiego człowieka, na poznawanie świata, pięknych miejsc, na kreatywność w myśleniu i działaniu, odkrywanie nowych smaków, na nieznaną kulturę. Wizytę w każdym mieście zaczynam od galerii sztuki oraz restauracji z lokalną kuchnią.


Monika Kowalczyk

Rzecznik patentowy
T: +48 22 520 8297

E: m.kowalczyk@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Monika zajmuje się uzyskiwaniem, utrzymywaniem i egzekwowaniem praw własności intelektualnej, w szczególności do znaków towarowych, nazw handlowych, wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych, nazw pochodzenia oraz tradycyjnych specjalności. Zajmuje się udzielaniem porad prawnych w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, sporów o domeny internetowe, umowy know-how oraz prawno-autorskich. Reprezentuje naszych klientów w postępowaniach zgłoszeniowych oraz spornych przed UPRP, OHIM i WIPO. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi.

KWALIFIKACJE:

 • 2010-2013 - Prawnik - Specjalista ds. własności intelektualnej w międzynarodowej kancelarii prawnej
 • 2005-2006 - Rzecznik patentowy w Dziale Własności Intelektualnej Departamentu Badań i Rozwoju w branży farmaceutycznej
 • 2005 - uzyskanie uprawnień rzecznika patentowego
 • 2004-2005 - półroczny staż w Czwartej Izbie Odwoławczej Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, Hiszpania
 • 2003-2004 - Ekspert w Dziale Znaków Towarowych kancelarii patentowej
 • 2000-2003 - Młodszy prawnik w Dziale Prawnym międzynarodowego koncernu z branży FMCG
 • 2000 - Ukończenie studiów na Wydziale Prawa KUL (mgr prawa)

O SOBIE:

Interesuję się psychologią i rozwojem osobistym, lubię podróżować.


Grzegorz Wątor

Rzecznik patentowy
T: +48 22 520 8297

E: g.wator@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Grzegorz jest rzecznikiem patentowym. Egzamin zawodowy zdał w 2016 r. Zajmuje się przygotowaniem, weryfikacją oraz dokonywaniem zgłoszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz formułowaniem pism w sprawach toczących się postępowań urzędowych. Odpowiada także za kontakty z klientami, wycenę ofert i negocjacje. Grzegorz włada biegle angielskim i hiszpańskim, posługuje się również portugalskim.

KWALIFIKACJE:

 • Aplikant rzecznikowski przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych
 • Ukończone studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Magister kulturoznawstwa w zakresie iberystyki na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

O SOBIE:

Poza pracą i wychowaniem dzieci aktywnie zajmuję się poszukiwaniem i wyławianiem skarbów ukrytych w programach lojalnościowych.


Konrad Futera

Specjalista do spraw patentowych
T:+48 22 520 8473

E: k.futera@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Konrad jest specjalistą ds. patentowych, magistrem inżynierem, absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej, doktorantem i wykładowcą na tej uczelni. Jest także autorem 25 patentów oraz 60 publikacji naukowych.

KWALIFIKACJE:

 • Magister inżynier - Wydział Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Warszawskiej
 • Doktorant i wykładowca Politechniki Warszawskiej

O SOBIE:

Przygotowuję się do aplikacji rzecznikowskiej w 2017 roku.


Zuzanna Wojciechowska

Specjalistka do spraw patentowych.
T:+48 22 520 8473

E: z.wojciechowska@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Zuzanna jest magistrantką na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W AOMB będzie odpowiedzialna za wsparcie rzeczników w wykonywaniu poszukiwań w stanie techniki oraz weryfikacji procesów walidacji.

O SOBIE:

Przygotowuję się do rozpoczęcia aplikacji rzecznikowskiej w 2017 roku.


Agnieszka Spyrka

Asystentka-Paralegal, Certified Formalities Officer
T: +48 22 520 8297

E: a.spyrka@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Agnieszka jest asystentką w dziale Znaków. Zajmuje się na co dzień profesjonalną obsługą klientów tego działu a także wspomaganiem pracy rzeczników patentowych. Odpowiedzialna jest za korespondencję w całej kancelarii. Przygotowuje pisma i czuwa nad terminami czynności urzędowych. Włada biegle językiem angielskim. W roku 2017 zdała egzamin paralegal z zakresu polskiego i europejskiego prawa własności przemysłowej.

O SOBIE:

Z wykształcenia jestem politologiem, z zamiłowania kibicem piłki nożnej. W oczekiwaniu na zdobycie przez Polskę Mistrzostwa Świata, czas wolny spędzam na aktywnym wypoczynku oraz poszukiwaniu nowych inspiracji w sztuce i kulturze. Interesuję się historią oraz literaturą pozytywistyczną.


Dr Jakub Sielewiesiuk


Partner, Prezes Zarządu

Rzecznik patentowy,
Europejski rzecznik patentowy

T: +48 22 520 8473

E: j.sielewiesiuk@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Jakub jest odpowiedzialny za zarządzanie Spółką AOMB w Polsce, w tym za koordynacje działań zespołu rzeczników patentowych. Od sierpnia 2008 roku współpracuje z holenderską kancelarią rzecznikowską Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V., która obecnie jest już dobrze rozpoznawalna na polskim rynku. Jest pełnomocnikiem klientów kancelarii w sprawach ochrony własności przemysłowej. Zajmuje się przygotowaniem nie tylko pojedynczych zgłoszeń, ale także tworzeniem strategii obejmujących ochronę prawną własności intelektualnej przedsiębiorstw. Specjalizuje się w patentach polskich i europejskich. Występuje w imieniu klientów przed Urzędem Patentowym RP oraz Europejskim Urzędem Patentowym. Włada biegle językiem angielskim, posługuje się także językiem rosyjskim.

KWALIFIKACJE:

 • 2010 – Europejski rzecznik patentowy
 • 2008 – Rzecznik patentowy,
  Nawiązanie współpracy z holenderską kancelarią AOMB B.V.
 • 2007 – Ukończenie podyplomowych studiów z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • 2002 – Doktor nauk chemicznych
 • 1999 – Magister fizyki teoretycznej
 • 1997 – Licencjat w zakresie matematycznego modelowania zjawisk
 • Należy do FICPI i AIPPI

O SOBIE:

Jestem żonaty i mam dwie córki. Lubię podróże, zwłaszcza dalekie, rower, narty i waveboard. W czasie wolnym chętnie czytam, oglądam filmy lub słucham muzyki. Amatorsko uprawiam rośliny. Gdybym mógł ponownie wybrać zawód - chciałbym zostać rzecznikiem patentowym. Wcześniej. :)


Filip Klar


Partner, Członek Zarządu

Rzecznik patentowy
Radca prawny

T: +48 12 311 0777

E: f.klar@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Filip jest polskim rzecznikiem patentowym oraz partnerem w kancelarii AOMB Polska. Posiada również uprawnienia radcy prawnego. Zajmuje się sprawami ochrony praw własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji. Występuje jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym oraz OHIM, sądami i organami ścigania. Sporządza opinie prawne i umowy w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji oraz prawa autorskiego.

KWALIFIKACJE:

 • 2012 – założyciel i partner w Kancelarii Prawno-Patentowej Klar i Partnerzy
 • 2012 – uprawnienia Radcy Prawnego
 • 2011 – polski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed OHIM
 • 2010 – ukończenie podyplomowego studium prawa własności przemysłowej (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 2008 – Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

O SOBIE:

W wolnych chwilach toczę boje z bliźniętami, jeżdżę na nartach, czytam książki fantasy i wymyślam cele kolejnych podróży.


Frank Reijnen

Członek Zarządu

ZADANIA W AOMB:

Frank był zaangażowany w rozwój AOMB Polska od początku istnienia kancelarii. Wspierał doświadczeniem biznesowym oraz pomysłami na zaistnienie holenderskiej marki AOMB BV na Polskim rynku usług patentowych. Mocno wierzy w możliwości zaoferowania polskim przedsiębiorcom nowej jakości oferowanych usług w międzynarodowym środowisku. Jako dyrektor zarządzający inicjatywy AIPEX (zrzeszającej europejskie kancelarie patentowe, w tym AOMB Polska) jest odpowiedzialny za rozwój współpracy w obszarze Unii Europejskiej.

O SOBIE:

Prawnik z wyształcenia, dysponujący ponad 30 letnim doświadczeniem biznesowym w usługach wysokospecjalistycznych i prawnych. Lubię grać w golfa, jestem także zapalonym kolekcjonerem i kierowcą samochodów zabytkowych.


Damian Krężel


Partner

Rzecznik patentowy
Europejski rzecznik patentowy

T: +48 12 311 0777

E: d.krezel@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Damian jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym oraz partnerem w kancelarii AOMB Polska. Zajmuje się uzyskiwaniem ochrony na wynalazki i wzory użytkowe głównie z zakresu mechaniki i elektroniki oraz kolejnictwa, poszukiwaniami w stanie techniki oraz doradztwem w kwestiach ochrony praw własności przemysłowej. Posiada również doświadczenie w zgłaszaniu i uzyskiwaniu ochrony na znaki towarowe i wzory przemysłowe zarówno w kraju jak i zagranicą. W roku 2017 zdał ostatnie części egzaminu EQE (european qualified exam) i stał się tym samym europejskim rzecznikiem patentowym.

KWALIFIKACJE:

 • 2017 – europejski rzecznik patentowy
 • 2015 – ukończenie kursu „Basic training course on the European Patent Law” organizowanego przez European Patent Institute (epi) oraz Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) Université de Strasbourg
 • 2012 – partner w Kancelarii Prawno-Patentowej Klar i Partnerzy
 • 2011 – polski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed OHIM
 • 2010 – ukończenie podyplomowego studium prawa własności przemysłowej (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 2008 – magister inżynier towaroznawstwa (Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)

O SOBIE:

Wolne chwile spędzam na doskonaleniu umiejętności, aktywności fizycznej oraz jeździe motocyklem.


Renata Piekarz

Rzecznik patentowy
T: +48 22 520 8473

E: r.piekarz@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Renata jest rzecznikiem patentowym, członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz zawodowym pełnomocnikiem przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM), w trakcie zdobywania uprawnień europejskiego rzecznika patentowego. Specjalizuje się w opracowywaniu opisów zgłoszeń patentowych i uzyskiwaniu ochrony na wynalazki z zakresu chemii, kosmetyki, farmacji, diagnostyki medycznej, i innych pokrewnych dziedzin, jak również w uzyskiwaniu ochrony na wzory użytkowe z dziedziny mechaniki. Ponadto zajmuje się walidowaniem patentów europejskich, wykonuje poszukiwania w stanie techniki, przygotowuje opinie prawne dla klientów i prowadzi kompleksowe doradztwo w tym zakresie.

KWALIFIKACJE:

 • ukończyła podyplomowe studia z zakresu Prawa Własności Przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu Chemii Kosmetycznej na Politechnice Warszawskiej
 • zdobywała doświadczenie w działach marketingu i sprzedaży surowców chemicznych, kosmetycznych i farmaceutycznych, w międzynarodowych korporacjach
 • ukończyła studia na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Technologii Organicznej na specjalizacji Chemii Surfaktantów i Układów Zdyspergowanych
 • jest również dyplomowanym technikiem analityki chemicznej

O SOBIE:

Pomiędzy obowiązkami znajduję czas na grę w tenisa ziemnego i pielęgnowanie roślin w ogrodzie, często wypoczywam w górach. Od dawna fascynuje mnie także paralotniarstwo i architektura.


Aleksandra Wojakiewicz

Rzecznik patentowy, Europejski rzecznik patentowy
T: +48 12 311 0 777

E: a.wojakiewicz@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Aleksandra jest rzecznikiem patentowym specjalizującym się w uzyskiwaniu ochrony na wynalazki. Prowadzi także szkolenia dotyczące ochrony własności intelektualnej – ma za sobą ponad 300 godzin wykładów z tej tematyki, głównie dla naukowców z większości ośrodków akademickich w Polsce. W 2016 r. zdała ostatnie egzaminy kwalifikujące do tytułu europejskiego rzecznika patentowego (EQE).

KWALIFIKACJE:

 • 2016 - zdanie egzaminów kwalifikacyjnych na europejskiego rzecznika patentowego
 • 2015 – ukończenie kursu „Basic training course on the European Patent Law” organizowanego przez European Patent Institute (epi) oraz Centre d'Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle (CEIPI) Université de Strasbourg. W 2016 r. zdała egzamin kwalifikacyjny na europejskiego rzecznika patentowego - EQE.
 • 2011 – rzecznik patentowy
 • 2010 - ukończenie podyplomowych studiów z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • 2008 – magister fizyki
 • 2006 – rozpoczęcie pracy w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu ( CITTRU, Uniwersytet Jagielloński )

O SOBIE:

Nałogowo zdobywam wiedzę. Jeśli coś mnie zainteresuje to czytam cały Internet na ten temat. W wolnych chwilach oglądam amerykańskie seriale. Kiedyś pojadę na Crossroads Guitar Festival.


Jan Dobrzański

Rzecznik patentowy, Europejski rzecznik patentowy
T: +48 22 520 8473

E: j.dobrzanski@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Jan jest polskim i europejskim rzecznikiem patentowym. Specjalizuje się w opracowywaniu opisów zgłoszeń patentowych i uzyskiwaniu ochrony na wynalazki z zakresu chemii, farmacji, technologii chemicznej, biotechnologii i mechaniki. Zajmuje się również uzyskiwaniem ochrony na wzory użytkowe, walidacjami patentów europejskich, poszukiwaniami w stanie techniki oraz doradztwem w kwestiach ochrony prawnej rozwiązań technicznych w Polsce i za granicą. Jan posiada duże doświadczenie w postępowaniach spornych przed UPRP i sądami administracyjnymi dotyczących patentów z farmacji i mechaniki. Włada biegle językiem angielskim, posługuje się także językiem niemieckim.

KWALIFIKACJE:

 • 2015 – europejski rzecznik patentowy (EQE)
 • 2011 - ukończenie kursu europejskiego prawa patentowego (CEIPI)
 • 2008 – polski rzecznik patentowy i zawodowy pełnomocnik przed OHIM
 • 2007 – ukończenie podyplomowego studium prawa własności przemysłowej (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
 • 2003 - 2015 – praca w znanej warszawskiej kancelarii patentowej, w tym wieloletnia kompleksowa obsługa dużych podmiotów z branży farmaceutycznej i energetycznej
 • 2003 – magister inżynier technologii chemicznej (Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej)
 • 2002 - 2003 - praktyki studenckie w Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V.

O SOBIE:

Moją radością są wędrówki górskie o każdej porze roku. Na razie tylko w Europie i Azji. Na razie…


Dr Inna Kuzniecowa

Specjalista ds. patentów
T: +48 22 520 8473

E: i.kuzniecowa@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Inna jest specjalistką do spraw patentowych. Posiada doświadczenie w zakresie zarządzania i kontroli w fabryce farmaceutycznej. Nadzorowała proces produkcji roztworów chemicznych. W AOMB odpowiada za kontakty z kontrahentami ze Wschodu. Włada biegle językiem rosyjskim, ukraińskim i polskim. Posługuje się także językiem angielskim.

KWALIFIKACJE:

 • Ukończyła Instytut Chemii i Technologii Chemicznej Politechniki Lwowskiej (Ukraina), specjalizacja: technologia chemiczna związków organicznych ( mgr inż. technologii chemicznej )
 • W roku 2013 ukończyła Międzynarodowe Studia Doktoranckie w Instytucie Chemii Fizycznej PAN ( dr nauk chemicznych )

O SOBIE:

Lubię ciekawą muzykę oraz książki. W wolnych chwilach zwiedzam ciepłe kraje i poznaję nieodkryte miejsca.


Ewa Boczek

Rzecznik patentowy
T: +48 22 520 8473

E: e.boczek@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Ewa jest rzecznikiem patentowym. W AOMB specjalizuje się w sprawach związanych
z ochroną wynalazków i wzorów użytkowych – zajmuje się m.in. opracowywaniem zgłoszeń, korespondencją z urzędami patentowymi w toku rozpatrywania zgłoszeń, przygotowywaniem analiz i opinii dotyczących wynalazków. Wcześniej pracowała w działach badawczo-rozwojowych firm branż farmaceutycznej i kosmetycznej w obszarze rejestracji produktów leczniczych oraz zagadnień własności przemysłowej będąc odpowiedzialna za bezpieczeństwo patentowe produktów.

KWALIFIKACJE:

 • Polska Izba Rzeczników Patentowych - aplikacja zakończona egzaminem zawodowym - 2017 rok
 • Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej-Specjalizacja: Chemia aromatów i surowców kosmetycznych (mgr inż. technologii chemicznej)
 • Podyplomowe studia Farmacja Przemysłowa organizowane przez Wydział Farmaceutyczny AM w Gdańsku i Ośrodek Informacji Naukowej OINPHARMA w Warszawie

O SOBIE:

Słucham muzyki klasycznej i jazzowej. W wolnej chwili żegluję
i jeżdżę na nartach. Interesuję się szeroko pojętym prawem farmaceutycznym, w szczególności zagadnieniami z pogranicza rejestracji produktów leczniczych i własności intelektualnej.


Maciej Dylik

Specjalista ds. patentowych

Aplikant rzecznikowski


T: +48 22 520 8473

E: m.dylik@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Maciej jest specjalistą z zakresu energetyki oraz doktorantem na Wydziale MEiL Politechniki Warszawskiej. Posiada doświadczenie w wykonywaniu audytów energetycznych przedsiębiorstw. W AOMB jest odpowiedzialny za weryfikację opisów walidacji jak i wykonywanie poszukiwań w stanie techniki oraz pomoc rzecznikom w tym zakresie.

KWALIFIKACJE:

 • 2016 - Polska Izba Rzeczników Patentowych - rozpoczęcie aplikacji rzecznikowskiej
 • 2015 - uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

O SOBIE:

Bardzo cenię otwarty umysł oraz twórcze myślenie, co staram się pielęgnować nieustannie powiększając swoje umiejętności w sprawach zarówno tak codziennych jak gotowanie, poprzez naukę języków aż po aspekty psychologii, etyki oraz nauk ścisłych. W wolnym czasie lubię chłonąć opowieści – mówione, czytane, oglądane jak i do przeżycia poprzez interakcję w grach, ale też majsterkować, spacerować, tańczyć i pływać.


Anna Harkawy-Słojewska

Formalities officer / Paralegal
T: +48 22 520 8473

E: a.harkawy-slojewska@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Anna posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte zarówno na gruncie międzynarodowych korporacji, jak i kancelarii zajmujących się ochroną własności intelektualnej.
Obecna w Firmie od samego jej początku, asystuje Partnerowi i pozostałym rzecznikom w ich pracy, tworząc i wprowadzając procedury profesjonalnej obsługi Klientów oraz sprawnego, administracyjnego funkcjonowania Kancelarii. Zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentacji patentowej, pełną obsługą terminowych opłat urzędowych, tłumaczeniami, kontaktami z Klientami oraz Urzędami, a także kwestiami kadrowo-księgowymi, w tym szkoleniami pracowników. Wystawia faktury i kreuje standardy prowadzonej korespondencji. Włada biegle językiem angielskim.

O SOBIE:

Interesuję się literaturą oraz aranżacją wnętrz.


Aleksandra Białobrzewska

Asystentka - Paralegal, Certified Formalities Officer
T: +48 22 520 8473

E: ahs@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Aleksandra jest odpowiedzialna za organizację pracy rzeczników, przygotowanie oraz edycję dokumentów, korespondencję z klientami oraz urzędami. Zajmuje się fakturowaniem oraz wyjaśnianiem wątpliwości związanych z fakturami. W roku 2017 zdała egzamin paralegal z zakresu polskiego i europejskiego prawa własności przemysłowej.

O SOBIE:

Lubię muzykę rozrywkową i dalekie podróże.


Michał Borowski

Asystent - Paralegal
T: +48 22 520 8473

E: m.borowski@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Michał jest asystentem w dziale patentów. Do jego głównych obowiązków należy profesjonalna obsługa rzeczników patentowych i korespondencja z klientami. Odpowiada także za przygotowywanie dokumentacji przetargowej i kontakty z urzędami. Zajmuje się firmową stroną internetową oraz facebookiem. Wystawia faktury i wyjaśnia wątpliwości pojawiające się na tym tle. Włada biegle językiem angielskim. W roku 2017 zdał egzamin paralegal z zakresu polskiego prawa własności przemysłowej.

O SOBIE:

Jestem miłośnikiem jazzu oraz ambitnej muzyki elektronicznej. Czas wolny lubię spędzać aktywnie: pływam oraz organizuje wyjazdy w miejsca, w których można odpocząć w zgodzie z naturą. Interesuję się samorozwojem oraz motywacją. Moim życiowym mottem jest 'Umysł jest jak spadochron - nie działa, gdy nie jest otwarty'.


Katarzyna Kawa

Asystentka - Paralegal, Certified Formalities Officer
T: +48 12 311 0 777

E: k.kawa@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Katarzyna posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku asystenckim w kancelarii patentowej. W AOMB jest odpowiedzialna za przygotowanie faktur, opracowywanie korespondencji z urzędami i wsparcie pracy rzeczników.
Włada biegle językiem angielskim. W roku 2017 zdała egzamin paralegal z zakresu polskiego i europejskiego prawa własności przemysłowej.

O SOBIE:

Z wykształcenia jestem politologiem, a prywatnie italofilką. Wolny czas wykorzystuję na naukę języka włoskiego, prowadzenie bloga, chodzenie po górach i podróże. Interesuję się rozwojem osobistym.


Sławomir Stypa

Asystent
T: +48 17 583 96 41

E: s.stypa@aomb.pl

ZADANIA W AOMB:

Sławomir posiada wieloletnie doświadczenie jako asystent ds. własności przemysłowej, które zdobył pracując od 1999 r. w Kancelarii Patentowej KLAR Mirosław, później w Kancelarii Prawno-Patentowej Klar i Partnerzy w Mielcu. Posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w branży lotniczej, które zdobywał pracując od 1988 jako technik mechanik - konstruktor lotniczy w mieleckich zakładach lotniczych. Sławomir jest odpowiedzialny za organizację pracy w mieleckim biurze, zajmuje się obsługą klientów tego biura, a także wspomaganiem pracy rzeczników patentowych z Mielca i Krakowa.

O SOBIE:

Dużo czasu poświęcam literaturze wojennej oraz poezji i literaturze dwudziestolecia międzywojennego.