banner

Należymy do
aipex

Warszawa
T (+48) 22 520 8473
T (+48) 22 520 8296
T (+48) 22 520 8297
F (+48) 22 520 8294
pustka
Emilii Plater 53
21. piętro
00-113 Warszawa
Polska

Kraków
T (+48) 12 311 0777
F (+48) 22 520 8294
pustka
Zabłocie 25/33
30-701 Kraków
Polska

Mielec
T (+48) 17 583 96 41
F (+48) 17 583 96 41
pustka
Biernackiego 1/28
39-300 Mielec
Polska

mail@aomb.pl
www.aomb.pl

informacje o spółce English website Nederlandse website mapa strony
Stronę najlepiej oglądać przeglądarką firefox lub IE8

Udzielanie/korzystanie z licencji

Jeśli chcą Państwo przyznać innej osobie pełną lub częściową licencję związaną z Państwa prawem wyłącznym, muszą Państwo (jako licencjodawca) podpisać z licencjobiorcą umowę licencyjną. Tworząc umowę licencyjną należy pamiętać o kilku sprawach. Przede wszystkim o obszarze, jakiego licencja dotyczy oraz czy licencja ma charakter wyłączny czy niewyłączny, a po drugie – o opłatach związanych z udzieleniem licencji. Obejmują one:

  • kwotę, jaką licencjobiorca zapłaci Państwu przy podpisaniu umowy licencyjnej; w kwocie tej znajdują odzwierciedlenie koszty poniesione przez Państwa na dokonanie wynalazku i uzyskanie ochrony;
  • opłatę licencyjną – średnio wynosi ona ok. 5% wartości lub ceny produktu;
  • minimalną roczną opłatę licencyjną.

Ważne jest także ustalenie opłat licencyjnych dla terytoriów nie objętych prawem wyłącznym, którego dotyczy umowa licencyjna. Należy także określić warunki wypowiedzenia umowy i wzajemną relację prawną licencjobiorcy i licencjodawcy po ustaniu umowy. W końcu – w przypadku patentu – ważne jest, aby uregulować w umowie licencyjnej kwestie dalszego rozwijania wynalazku objętego patentem.

A oto inne istotne punkty przy tworzeniu umowy licencyjnej:

  • obowiązek przestrzegania przez licencjobiorcę standardów jakości lub innych zaleceń licencjodawcy;
  • obowiązek podjęcia przez licencjodawcę odpowiednich działań w przypadku naruszeń prawa wyłącznego lub prób jego unieważnienia; określenie roli licencjobiorcy w takich przypadkach;
  • obowiązek zachowania poufności;
  • dopuszczalność dalszych licencji (sublicencji) oraz
  • wpis w rejestrze: w ustawodawstwach wielu krajów z faktu wpisania (lub nie) licencji do rejestru prowadzonego przez organ udzielający praw wyłącznych wynikają konsekwencje prawne; wpisanie licencji do rejestru leży generalnie w interesie licencjobiorcy.

    Proszę o kontakt w sprawie licencji.