banner

Należymy do
aipex

Warszawa
T (+48) 22 520 8473
T (+48) 22 520 8296
T (+48) 22 520 8297
F (+48) 22 520 8294
pustka
Emilii Plater 53
21. piętro
00-113 Warszawa
Polska

Kraków
T (+48) 12 311 0777
F (+48) 22 520 8294
pustka
Zabłocie 25/33
30-701 Kraków
Polska

Mielec
T (+48) 17 583 96 41
F (+48) 17 583 96 41
pustka
Biernackiego 1/28
39-300 Mielec
Polska

mail@aomb.pl
www.aomb.pl

informacje o spółce English website Nederlandse website mapa strony
Stronę najlepiej oglądać przeglądarką firefox lub IE8

Jak uzyskać patent na wynalazek – typowe procedury

Data pierwszeństwa

To dzień, w którym rzecznik patentowy składa Państwa pierwsze zgłoszenie.

Raport z poszukiwań (Search report)

Raport ten prezentuje wyniki poszukiwań. Poszukiwania maja na celu stwierdzenie czy Państwa wynalazek spełnia kryterium nowości: inni nie mogą na razie wiedzieć o Państwa wynalazku. Raport sporządzany jest przez organ udzielający patentów w ciągu kilku miesięcy od daty zgłoszenia. Raport z poszukiwań jest ważnym źródłem informacji, które może pomóc Państwu zdecydować co zrobić z Państwa pierwszym zgłoszeniem w ciągu pierwszego roku od daty pierwszeństwa („roku pierwszeństwa”).

Koniec roku pierwszeństwa

Często dobrze jest złożyć to samo zgłoszenie w innym kraju lub w kilku innych krajach w ciągu roku pierwszeństwa. W ten sposób oryginalna data zgłoszenia będzie miała zastosowanie także do tych zgłoszeń.

Publikacja

Każde zgłoszenie jest publikowane w 18 miesięcy po dacie zgłoszenia, często łącznie z raportem z poszukiwań. Każdy może się wtedy zapoznać z Państwa wynalazkiem.

Zgłoszenie międzynarodowe (PCT)

Oprócz zgłoszeń krajowych można składać także zgłoszenia międzynarodowe, na przykład w ramach tzw. Procedury PCT. Zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT wydłuży oryginalny rok pierwszeństwa o 18 miesięcy. W ten sposób będą Państwo mieli 30 miesięcy, aby zdecydować, w których krajach składać zgłoszenia. Po tym czasie zgłoszenie międzynarodowe w trybie PCT automatycznie upadnie.

Udzielenie patentu

W Holandii patent (obejmujący terytorium Holandii) jest udzielany zgłaszającemu po 18 miesiącach. W Polsce, a także w Europie, USA i Japonii, stosuje się procedurę, podczas której zgłoszenie jest badane merytorycznie w odniesieniu do literatury ujawnionej w raporcie z poszukiwań. Po udzieleniu patentu należy wnosić do odpowiedniego urzędu coroczne (i zwiększające się z roku na rok) opłaty za ochronę. W przypadku zgłoszeń europejskich, po udzieleniu patentu musi nastąpić jego walidacja w każdym żądanym kraju europejskim. Przeważnie walidacja odbywa się przez złożenie tłumaczenia patentu w urzędzie patentowym danego kraju. Niektóre kraje odstąpiły całkowiecie lub częściowo (albo pod pewnymi warunkami) od wymogu tłumaczenia patentu.

Wygaśnięcie patentu

Patent jest ważny przez maksymalnie 20 lat od daty zgłoszenia. Po tym okresie każdy może używać Państwa wynalazku.

Proszę o kontakt w sprawie patentów.